Watervriendelijke tuin

Het is je misschien niet onopgemerkt gebleven: Nederland gaat door een klimaatverandering heen. De regenvallen worden heftiger én er zijn langere periodes met droog en warm weer. Veel grote waterorganisaties en gemeenten hebben al verschillende maatregelen genomen om wateroverlast, droogte en hittestress in jouw omgeving te voorkomen en de waterkwaliteit goed te bewaken. Maar ze hebben hier ook jouw hulp bij nodig om dit probleem grondig aan te pakken. Alleen samen maken we het verschil. Dus ook jij kunt in jouw eigen tuin een grote tol hebben in het terugdringen van de wateroverlast en hittestress die deze klimaatverandering veroorzaakt. Op naar een watervriendelijke tuin! 

Buien extremer en zomers droger in Nederland

De kans op wateroverlast is velen malen groter omdat de riolering de extreme hoeveelheden regenwater niet aankan, waardoor verschillende straten en tuinen in Nederland blank komen te staan. Maar niet alleen de extreme regenval speelt een rol bij het wateroverlast, ook de toename van de hoeveelheid bebouwing en verharding in tuinen speelt een grote rol. Daarnaast komen er steeds meer langdurige perioden van droogte voor in ons land en dit maakt water voor ons minder beschikbaar. Dit heeft uiteraard negatieve gevolgen voor mensen, dieren en ook de natuur. Zo kunnen landbouwgewassen voor langere perioden niet beregend worden en de drinkwatervoorziening kan in gevaar komen. Planten en bomen hebben het risico om te verdrogen aangezien er wekenlang geen druppel regen valt. 

Tip: sla je water tijdens natte perioden op waardoor je voldoende water beschikbaar houdt in droge periodes. 

Waarom is een watervriendelijke tuin belangrijk?

Onze riolen voeren regenwater uit de goten en het vuile water uit het huis af. Deze zijn afgestemd op ongeveer 30 mm regen per uur (zo'n twee emmers per vierkante meter). Inmiddels moeten we al rekening houden met zo'n 60 tot 150 mm per dag en dit kunnen riolen vaak niet aan. Daarnaast is in de steden meer dan 50% van de ruimte ingericht voor privé zoals gebouwen & tuinen. Hierdoor zijn tuinbezitters onmisbaar bij het voorkomen van de wateroverlast en hittestress. Hoe doe je dit? Je kunt onder andere het regenwater opvangen of hoogteverschillen in de tuin aanbrengen. Daarnaast bieden bodem schaduw, brengen ze verkoeling met zich mee en nemen ze veel water op. Simpelweg gezegd: hoe meer groen in de tuin, hoe beter. 

- 60% groen en 40% verharding -

Hoe kan je jouw eigen tuin watervriendelijk maken?

  1. Plaats een regenton - regenwater kun je opvangen en later gebruiken om planten water te geven
  2. Zorg voor een plek voor vogels, buien of vlinders
  3. Koop makkelijke planten voor schaduwrijke tuinen
  4. Plaats groene hagen - dit is een betaalbare & onderhoudsvriendelijke oplossing om de tuin af te scheiden
  5. Leg een moestuintje aan

Nog meer tips voor de watervriendelijke tuin

  1. Koppel de regenpijp af van het riool en laat het regenwater naar een wadi in je tuin lopen. Goed voor jou en goed voor jouw tuin
  2. Plaats een groen dak - Dit houdt regenwater vast en is een goede isolatie
  3. Vergroen je balkon met klimplanten
  4. Leg een gootje aan waar het regenwater door wordt afgevoerd
  5. Koop makkelijke planten voor zonnige tuinen